Nederlanders gaan gesprek aan over Europa – jij ook?

De themadialogen van Kijk op Europa zijn in volle gang. Deze gesprekken bieden alle Nederlanders de kans om mee te denken over de toekomst van de Europese Unie (EU). In Schiedam was er een bijeenkomst met de Turkse gemeenschap, waar onder andere de persoonlijke gevolgen van de Brexit en het belang van gelijke kansen op werk werden besproken. Ook de groepsgesprekken met jongeren zijn van start gegaan.

Let op: de online burgerdialoog van Kijk op Europa eindigde op 15 november 2021. Het is dus niet langer mogelijk om mee te doen. Wel kun je nog steeds je mening delen op de website van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Burgerdialoog in Schiedam voor Kijk op Europa

Kijk op Europa

Eerder gaven al ruim 10.000 Nederlanders hun mening over Europa. Dat leverde interessante inzichten en belangrijke nieuwe vragen op. Die vragen nemen we mee naar de verschillende online themadialogen die we dit najaar organiseren. Om een goed beeld te krijgen van de mening en ideeën van alle Nederlanders, wordt binnen Kijk op Europa extra aandacht besteed aan moeilijk bereikbare groepen, zoals laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Daarom vinden er ook verschillende fysieke bijeenkomsten plaats.

Een boodschap aan Brussel

De eerste fysieke bijeenkomst vond plaats bij de Hakder Federatie in Schiedam. Ruim 30 mensen uit de Turkse gemeenschap kregen de kans te delen wat Europa volgens hen goed doet én wat er beter kan. Daarna gingen de aanwezigen samen in gesprek over Europese thema’s die ze zelf belangrijk vinden. Dat waren onder meer de aanpak van klimaatverandering, de gezamenlijke ontwikkeling van medicijnen, (zorgen over) toenemend nationalisme en de vluchtelingenproblematiek.

Samen het gesprek aangaan bracht een aantal grote Europese thema’s voor veel deelnemers een stuk dichterbij. Zo ging het bijvoorbeeld over de gevolgen van de Brexit voor het kunnen bezoeken van familie over de grens. En over de mogelijke rol van de EU bij het creëren van gelijke kansen voor iedereen, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Aan het eind van de bijeenkomst kreeg iedereen de kans een persoonlijke boodschap mee te geven aan de beleidsmakers in Brussel. “Kijk niet naar wat er nodig is om stemmen te krijgen, maar luister nu eens echt naar de bevolking en richt je op de lange termijn”, zei een van de aanwezigen.

"Kijk niet naar wat er nodig is om stemmen te krijgen, maar luister nu eens echt naar de bevolking en richt je op de lange termijn."

Gesprekken in het hele land

De komende weken gaat Kijk op Europa verder het land in, om ook bij andere (moeilijk bereikbare) groepen Nederlanders meningen en ideeën op te halen over de toekomst van Europa. Zo zijn er onder meer nog bijeenkomsten bij Stichting Asha, BoerenNatuur en Stichting Piëzo. Daarnaast vindt de komende tijd nog een serie groepsgesprekken plaats met jongeren. Dat gebeurt onder andere bij een studievereniging Geschiedenis in Leiden, op een middelbare school in Helmond en op een MBO-opleiding Verpleegkunde in Doetinchem.

Meedoen kan nog steeds

Na de eerste online themadialogen in oktober, vindt op 9 en 11 november de tweede serie online themadialogen plaats. Hiervoor kan iedere Nederlander zich nog steeds aanmelden. Daarnaast kan iedereen tot 14 november de online vragenlijst invullen of reageren op 20 stellingen met ‘Swipen naar de toekomst’. Doe mee op jouw manier.

De resultaten van Kijk op Europa worden ingebracht bij de Conferentie over de toekomst van Europa en gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa. Lees hierover meer op de website van Kijk op Europa >>