De online wereld

Digitale technologie verandert ons leven. De coronapandemie versterkt dit: werken en studeren op afstand zorgt ervoor dat we steeds vaker voor een beeldscherm zitten. Daarbij worden er steeds hogere eisen gesteld aan goede digitale verbindingen, veiligheid en privacy. De EU speelt hierin een belangrijke rol.

De online wereld - meisje met smartphone

Wat doet Europa op het gebied van de online wereld?

De EU maakt zich er sterk voor dat niemand achterblijft bij de overgang naar een steeds meer digitale wereld. Bovendien vindt de EU digitale oplossingen van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering en voor de verduurzaming van onze economie en samenleving.

De EU wil dat zowel mensen als bedrijven van een meer digitale wereld kunnen profiteren. Om de digitale toekomst van Europa vorm te geven, richt de Europese Unie zich onder andere op technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, en op een goede digitale verbinding voor iedereen.

Wat vind jij?

Bescherming van privacy wordt Europees georganiseerd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor bedrijven levert deze wetgeving veel werk op. Een andere mogelijkheid is dat landen zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van privacywetgeving. Dat kan er wel toe leiden dat de privacy van burgers in het ene land beter beschermd is dan in het andere land.

Hoe zie jij de toekomst van Europa in de online wereld? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Moet de EU er met wetten en regels voor zorgen dat online winkelen in alle landen van de Europese Unie even veilig is? Ook als de kosten hoger worden?
  • Moet Nederland ook meebetalen aan goed internet in andere landen?
  • Vind jij dat de Europese Unie ervoor moet zorgen dat iedereen in Europa toegang heeft tot snel en stabiel internet?