De rol van de EU in de wereld

De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen. Bedreiging van vrede en veiligheid, klimaatverandering en pandemieën kunnen alleen worden aangepakt door wereldwijd samen te werken. De Europese Unie vormt daarbinnen een belangrijk blok naast bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

Vergadering van het Europees Parlement

Wat is de rol van Europa in de wereld?

De EU vindt niet alleen samenwerking binnen de Europese Unie belangrijk. De EU werkt ook nauw samen met buurlanden en staat positief tegenover toetreding van nieuwe landen, zoals Servië en Albanië. En als het gaat om bijvoorbeeld de bestrijding van de coronapandemie, klimaatverandering of veiligheid, vindt de EU het noodzakelijk om met landen over de hele wereld samen te werken.

Een gezamenlijke Europese aanpak zorgt dat Europa zijn stem op het wereldtoneel duidelijker kan laten horen.

Wat vind jij?

Sommige mensen zien grote voordelen aan Europese samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. Of omdat het de economie helpt beschermen tegen oneerlijke handel. Anderen vinden dat we in Nederland genoeg hebben aan onze eigen problemen. Of dat we Europa niet nodig hebben om over wereldproblemen mee te praten.

Hoe zie jij de toekomstige rol van de EU in de wereld? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Moet de Europese Unie een sterker blok vormen tegen andere wereldmachten, zoals de Verenigde Staten, Rusland en China?
  • Op welke gebieden vind jij dat Europa meer samen zou moeten werken?
  • Welke ideeën heb jij zelf over de rol van de EU in de wereld?