Europese democratie

De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in Europa hebben we te maken met toenemend extremisme en desinformatie. De afstand tussen kiezers en volksvertegenwoordigers lijkt steeds groter te worden. Tegelijkertijd kende de laatste Europese verkiezingen, in 2019, de hoogste opkomst in 20 jaar.

Europese democratie - stemmen op het stembureau

Wat doet Europa op het gebied van de Europese democratie?

De EU ziet een hoge participatiegraad (zoals een hoge opkomst bij verkiezingen) als een teken van een gezonde democratie. De EU vindt het daarom belangrijk om burgers actief te blijven informeren over het EU-beleid en aanmoedigen om te stemmen.

Ook buiten de verkiezingsperiode willen mensen betrokken worden bij besluitvorming en beleid. Daarom neemt de EU ook andere initiatieven om de democratie te versterken. De Conferentie over de toekomst van Europa is hier een goed voorbeeld van.

Vanwege een toename van extremisme en onjuiste informatie (‘nepnieuws’) heeft de EU een actieplan opgezet voor Europese democratie. Die moet de democratieën in de EU-landen sterker maken. Het plan richt zich onder meer op vrije en eerlijke verkiezingen en vrije pers.

Wat vind jij?

Sommige mensen vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden over besluiten die de politici in Europa nemen. Of dat de Nederlandse overheid te weinig te zeggen heeft in Europa en over Europees beleid. Zij willen meer directe invloed op Europese beslissingen. Anderen zijn bang dat dit besluitvorming in de EU kan vertragen.

Hoe zie jij de toekomst van de Europese democratie? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen

  • Vind je dat je bij verkiezingen voor het Europees Parlement ook moet kunnen stemmen op kandidaten uit andere lidstaten?
  • Vind jij dat de EU voldoende weet wat er speelt in de Nederlandse samenleving?
  • Heb jij zelf ideeën om de relatie tussen de inwoners en de politici van de Europese Unie te verbeteren?