Klimaatverandering en milieu

Klimaatverandering en de aantasting van het milieu zijn voor de hele wereld urgente problemen. Deze zomer bracht het IPCC (de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties) een rapport uit waarin de noodklok werd geluid over de opwarming van de aarde. Bij de aanpak van klimaatverandering kan en wil de Europese Unie het voortouw nemen.

Klimaatverandering en wateroverlast in Nederland

Wat doet Europa op het gebied van klimaatverandering en milieu?

Om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken, is een Europese Green Deal opgesteld. Hiermee wil de EU de problemen op het gebied van klimaat en milieu omzetten in kansen. De veranderingen die daarvoor nodig zijn moeten eerlijk verdeeld worden onder de bevolking en lidstaten. En niemand mag hierbij vergeten worden.

Met de Green Deal moet de Europese Unie een moderne, klimaatneutrale en concurrerende economie krijgen met als doelen:

  • een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050;
  • economische groei zonder dat er nieuwe grondstoffen uit de grond worden gehaald;
  • een klimaatneutrale en sterke samenleving waarin geen enkele persoon of plaats aan zijn lot wordt overgelaten.

Wat vind jij?

De aandacht voor klimaatverandering wordt alleen maar groter. Sommige mensen vinden dat de Europese Unie een leider moet zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Andere mensen vinden het vooral belangrijk dat landen zelf kunnen bepalen of en hoe zij met klimaatverandering omgaan.

Hoe zie jij de toekomst van Europa op het gebied van klimaatverandering en milieu? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Vind jij dat klimaatverandering op Europees niveau moet worden aangepakt?
  • Vind jij dat rijke EU-landen meer geld moeten uitgeven aan de strijd tegen klimaatverandering dan minder rijke EU-landen?
  • Als jij het voor het zeggen zou hebben, met welke maatregelen zou jij dan als eerste aan de slag gaan?