Migratie en vluchtelingen

De grenzen tussen Europese landen zijn open. Dat maakt het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe we omgaan met migratie en vluchtelingen. Er wordt in Europa bijvoorbeeld gesproken over een modern migratie- en asielstelsel, grensbeheer, samenwerking met partnerlanden en bestrijding van migrantensmokkel.

Migratie en vluchtelingen - twee kinderen

Wat doet Europa op het gebied van migratie en vluchtelingen?

De EU streeft naar een evenwichtige en inclusieve migratie-aanpak. Dit betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor de bescherming van wie op de vlucht is voor geweld en voor de integratie van nieuwkomers in de Europese samenleving.

De Europese Commissie heeft verschillende verbetervoorstellen gedaan via een nieuw ‘migratie- en asielpact’. Met als doel een betere samenwerking met de landen van herkomst en doorreislanden, doeltreffendere procedures, veilige legale migratiemogelijkheden en de integratie van migranten die recht hebben op verblijf in de EU. Verder wil de EU bijvoorbeeld de buitengrenzen versterken en het grensbeheer verbeteren, onder meer door nieuwe informatiesystemen.

Wat vind jij?

Migratie en vluchtelingenproblematiek leiden al jarenlang tot veel discussie in Europa. Sommige mensen willen een strenger asielbeleid omdat er te veel economische vluchtelingen naar Europa zouden komen: vluchtelingen die niet zijn gevlucht om politieke redenen, maar om een betere levensstandaard te vinden. Anderen wijzen op de bredere verantwoordelijkheid van de EU: het voorkomen dat vluchtelingen terug moeten naar onveilige landen.

Hoe zie jij de toekomst van Europa op het gebied van migratie en vluchtelingen? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Vind jij dat er een Europese immigratiedienst moet komen die vluchtelingen eerlijk verdeelt over de lidstaten?
  • Vind jij dat de EU meer hulp moet bieden aan onveilige gebieden om groepen vluchtelingen tegen te gaan. Ook als daarvoor extra geld van de EU nodig is?
  • Heb jij zelf ideeën om de komst van vluchtelingen naar Europa beheersbaar te houden?