Onderwijs, cultuur, jongeren en sport

De toekomst van Europa gaat over de jongeren van nu. Onderwijs, cultuur en sport zijn hierbij belangrijke thema’s. EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor deze thema’s. De EU kan daarbij wel op verschillende manieren ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door de onderlinge samenwerking tussen lidstaten makkelijker te maken.

Onderwijs, cultuur, jongeren en sport - sportende kinderen

Wat doet Europa op het gebied van onderwijs, cultuur, jongeren en sport?

De EU wil dat haar inwoners toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs en goede opleidingen. De EU zet zich daarbij in voor meertaligheid (het beheersen van meerdere talen) en stimuleert dat studenten, stagiairs, leerkrachten en jongeren ervaring opdoen in het buitenland. Dit gebeurt onder meer met Erasmus+, een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport.

De EU beschermt ook haar cultureel erfgoed en culturele en taalkundige diversiteit. De EU steunt de culturele en creatieve sectoren, bijvoorbeeld via het programma Creatief Europa.

Ten slotte promoot de EU sport in Europa via initiatieven zoals de European Week of Sport en de #BeActive-awards.

Wat vind jij?

Sommige mensen vinden onderwerpen als onderwijs en cultuur typisch nationale thema’s, waar Europa zich niet te veel mee moet bemoeien. Anderen vinden Europese samenwerking juist heel logisch, omdat je bijvoorbeeld gemakkelijker kunt studeren in een ander land. Of omdat we samen Europees cultureel erfgoed delen.

Hoe zie jij de toekomst van Europa op het gebied van onderwijs, cultuur, jongeren en sport? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Vind je dat Engels de voertaal moet worden op universiteiten en hogescholen om het aantrekkelijker te maken om in een ander land te studeren?
  • Vind jij dat de EU een rol moet hebben in het aanpakken van misstanden in de sport, zoals discriminatie, vandalisme, seksisme en doping?
  • Heb jij zelf ideeën hoe Europa zich in kan zetten voor jongeren?