Veiligheid en rechtsstaat

De EU zorgt ervoor dat wetten worden nageleefd en ondersteunt de gelijkwaardigheid van alle burgers. Het gaat hierbij om kernwaarden van de Europese Unie. Door te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt die samen zijn afgesproken, zorgen we er ook voor dat het aantrekkelijk is om te ondernemen binnen de EU.

Veiligheid en rechtsstaat - demonstratie

Wat doet Europa op het gebied van veiligheid en rechtsstaat?

De EU houdt toezicht op de rechtsstaat in alle EU-landen en probeert de ongelijkheid binnen de Europese Unie terug te dringen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van de EU-strategie voor gendergelijkheid, het actieplan tegen racisme en de strategie voor gelijkheid van lhbtiq+-ers. Tegelijkertijd helpt de EU alle Europeanen te beschermen tegen terrorisme en criminaliteit.

De afgelopen vijf decennia heeft de EU ook veel maatregelen en regels ingevoerd die de rechten voor consumenten beschermen. De nieuwe consumentenagenda zorgt ervoor dat consumenten makkelijker voor zichzelf op kunnen komen.

Wat vind jij?

De EU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de vrijheden en grondrechten van de inwoners van alle lidstaten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door afspraken te maken over gezamenlijke normen en waarden. Het kan gebeuren dat landen zich niet aan deze afspraken houden of zelfs rechten van hun eigen inwoners schenden.

Hoe zie jij de toekomst van Europa op het gebied van veiligheid en rechtsstaat? Dit is jouw kans om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Vind je dat de veiligheidsdiensten van de lidstaten al hun informatie met elkaar moeten delen, om zo de veiligheid van EU-inwoners te beschermen? Ook als het om gevoelige informatie gaat?
  • Moet de Europese Unie fabrikanten verplichten om in alle EU-landen dezelfde informatie op etiketten te zetten, zodat alle Europeanen even goed geïnformeerd worden?
  • Heb je zelf ideeën om de rechten van Europeanen beter te beschermen?