Tijdlijn en resultaten

Tijdlijn en resultaten

De nationale burgerdialoog Kijk op Europa ging op 1 september 2021 van start en loopt door tot het voorjaar van 2022. Het kabinet deelt dan de resultaten in het eindrapport ‘Onze Kijk op Europa’ met de Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement. Op deze pagina vind je meer informatie over de planning en de resultaten.

Via Kijk Op Europa kunnen alle Nederlanders hun mening en ideeën delen over Europese thema’s. Op verschillende momenten worden de (tussen)resultaten van Kijk op Europa gedeeld. De eerste resultaten uit het panelonderzoek zijn op vrijdag 8 oktober gepubliceerd. Deze resultaten worden ook gebruikt om het gesprek aan te gaan met Nederlanders tijdens online en offline themadialogen in oktober en november 2021. Meedoen kan nog steeds! Meld je nu aan voor de themadialogen >>

De twee tussenrapporten op de thema’s Economie en Democratie en Klimaat en EU in de wereld volgen in december 2021 en januari 2022. Alle rapporten zijn na publicatie te vinden op deze website. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Tijdlijn voor Kijk op Europa. Tot 14 november kun je de swipetool gebruiken en de vragenlijst invullen. Het eindrapport verschijnt in het voorjaar van 2022