Nederlanders spraken met de minister van Buitenlandse Zaken… dit zeiden ze over de EU

De kans om met de minister van Buitenlandse Zaken mee te denken over de Europese Unie (EU) krijg je niet elke dag. Maar gisteren was het zover. Een diverse groep Nederlanders ging met minister Knapen in gesprek over Europese thema's. Ook jij kunt via Kijk op Europa tot 14 november je mening delen over de EU.

Minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen praat met Nederlanders over Europa in Zoetermeer

Voordat we je meenemen naar de bijzondere bijeenkomst in Zoetermeer: wat is Kijk op Europa?

Kijk op Europa in het kort

Let op: sinds 15 november is het niet langer mogelijk om deel te nemen aan de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa.

Grijp je kans! Burgers uit alle Europese landen kunnen laten weten wat zij vinden en verwachten van de EU. In Nederland gebeurt dat via Kijk op Europa. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig een vragenlijst invullen, 20 stellingen swipen of de discussie aangaan in themadialogen. Ieders mening en ideeën worden meegenomen in een eindrapport, dat in 2022 aan de EU wordt gepresenteerd. De inbreng vanuit heel Europa wordt gebruikt om nieuw Europees beleid te maken.

Nederlanders in gesprek voor Kijk op Europa in Zoetermeer

In gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken

Bij Stichting Piëzo in Zoetermeer gingen Nederlanders gisteren volop in gesprek tijdens een themadialoog van Kijk op Europa. Met elkaar, en na afloop met Ben Knapen, de minister van Buitenlandse Zaken. Waarom? Omdat de regering zoveel mogelijk Nederlanders wil betrekken bij hun EU-plannen. Na een korte introductie van de minister begon het groepsgesprek. Aanwezigen vertelden waar zij binnen de EU kansen zagen, maar ook waar hun zorgen lagen.

Zo vond een van de deelnemers dat de EU meer verantwoordelijkheid moet nemen in het tegengaan van klimaatverandering:

“De EU moet koploper worden op klimaat. En vliegen moet duurder worden. Maar dat moet niet tot een tweedeling leiden tussen arm en rijk.”

Een andere deelnemer vond dat de afstand tussen de EU en de Nederlandse samenleving te groot is, waardoor beide elkaar niet genoeg begrijpen:

“De EU weet niet wat er in de samenleving speelt. De regels zijn niet begrijpelijk en moeten in duidelijker Nederlands worden verwoord.”

Ook werd besproken dat de EU een sterker machtsblok moet zijn, want stabiliteit en welvaart in de landen om ons heen betekent ook een stabieler en welvarender Nederland.

Nederlanders in gesprek over Europa

De mening van iedere Nederlander telt

Hoe meer Nederlanders meedoen aan Kijk op Europa, hoe beter onze regering kan inschatten welke gedachten, ideeën én twijfels er in Nederland zijn over de EU. Dit zei minister Knapen na afloop van de bijeenkomst:

“Het beleid van de Europese Unie raakt de veiligheid, welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. Daarom sprak ik vandaag in Zoetermeer bij stichting Piëzo met deelnemers aan een van de themadialogen van Kijk op Europa en vroeg hen naar hun mening over de rol van de EU. Ik kijk terug op een mooi en eerlijk gesprek.”